Over ons
Sinus bestaat uit een aantal doorgewinterde cultuurmakers met brede ervaring en groot uitgestrekt netwerk. De Raad Van Toezicht adviseert en denkt actief mee vanuit de overtuiging dat Sinus een belangrijke waarde toevoegt in het culturele veld van Nederland. Tijdens de producties worden we ondersteund door tientallen professionele freelancers uit de evenementenbranche.

De Raad van Toezicht
Camiel le Rutte
Maurice Schmitz
Thomas Spronk

Algemeen directeur
Herman van den Muijsenberg

 

Culturele Codes

Diversiteit
Bij het programmeren en uitbreiden van ons netwerk zoeken we actief naar manieren om onze bijdrage aan de cultuursector inclusief te maken. Het ideaal daarbij is om een afspiegeling te zijn van de maatschappij met extra aandacht voor ondervertegenwoordigde groepen.
Dit sluit helemaal aan bij de manier waarop we naar het veld van elektronische muziek kijken. In onze programmering werken we vanuit de overtuiging dat juist onderbelichte makers veel hebben te bieden aan het bestaande landschap en de bestaande podium-programmering. In onze programmering doen we dit om aan ontwikkeling en vernieuwing te werken. Als we uitzoomen naar de cultuursector-breed zijn het ondergerepresenteerde stemmen die zorgen voor vollediger discussies op alle gebieden. Daarom kijken we ook bij de volgende ‘P’s’ partners en personeel naar collega’s met aandacht voor meerstemmigheid, verschillende achtergronden en perspectieven. We doen dit simpelweg vanuit de overtuiging dat werken in divers samengestelde teams het werk boeiender en relevanter maakt. In de praktijk betekend dit dat bij selecties de voorkeur bij gelijke geschiktheid uitgaat naar profielen die op dat moment ondervertegenwoordigd zijn.
Voor wat betreft ons publiek we realiseren ons daarbij dat ons kernonderwerp; elektronische muziek zich uitstekend laat vertalen naar doelgroepen waar de dominante beeldcultuur niet op is ingericht, zoals blinden of slechtzienden. Daarnaast werken we veelal interdisciplinair en laten we zien hoe elektronische muziek terugkomt in andere mediavormen zoals film of digitale media. Dit zijn media die heel verschillende doelgroepen aanspreken (jong en oud).

Fair Practice
Voor Stichting Sinus is transparantie een belangrijke waarde. Daarom proberen we ambitieuze én realistische plannen te maken. We betrekken makers op tijd, en zijn daarin helder over wat we op dat moment wel of niet kunnen afspreken over inzet en vergoeding. De Fair Practice Code wordt gehandhaafd bij de beloning van artiesten. Omdat we werken in verschillende disciplines zijn we bekend met de verschillende CAO’s voor componisten en uitvoerende (podium) kunstenaars. Het komt vaak voor dat voorstellingen of presentaties niet overeenkomen met de daarin voorgestelde werkzaamheden. In dat geval wordt een passende beloning gevonden die zich verhoudt tot de beschreven uitgangspunten in CAO’s of richtlijnen.