Visie
Jonge mensen hebben culturele ervaringen nodig om hun horizon te verbreden. De aanraking met nieuwe kunstvormen en disciplines kan hier een bijdrage aan leveren. Muzikanten en andere kunstenaars hebben uitdagingen nodig om tot artistieke ontwikkeling te komen. Deze uitdagingen verbreden hun kansen en bieden een ander perspectief op de kunst en de context waarin die kunst tot stand komt. De elektronische muziek is toe aan vernieuwing, aan een verbreding van de horizon van makers, muzikanten, artiesten en publiek, aan ruimte en tijd voor makers in een snelle wereld. Het presenteren van muzikale projecten op bijzondere locaties en het samen laten gaan van verschillende muzikale genres dragen daar eveneens aan bij. 


Missie
Wij willen jonge mensen blijvende culturele ervaringen bieden die hun horizon verbreden. We willen hen in aanraking brengen met nieuwe kunstvormen en disciplines, die zij nog niet kennen en zelf niet zouden opzoeken. Wij staan voor gezamenlijkheid en maatschappelijke duurzaamheid, waarmee we cultuur in de breedte plaatsen in een sociale context.

Wij willen makers (muzikanten en andere kunstenaars) de kans en de uitdaging bieden zich te verdiepen en een volgende stap te maken in hun artistieke ontwikkeling. Hiervoor bieden wij enerzijds een veilige omgeving met voldoende middelen, en anderzijds stimulering om buiten hun comfortzone te treden. Wij dagen de makers uit te experimenteren met nieuwe presentatievormen en hun werk in een andere context te plaatsen.

Wij willen samenwerking en kruisbestuiving bevorderen tussen verschillende artiesten en kunstdisciplines door makers in onconventionele combinaties bij elkaar te brengen. Naast de vrije en veilige ruimte waarin de makers tot nieuwe ideeën te komen, brengen wij hen in verbinding met het open minded en toegewijde publiek van onder andere het Nijmeegse Drift Festival en Amsterdam Dance Event. Dit biedt makers de mogelijkheid nieuwe ideeën te testen en te experimenteren, in bijzijn van publiek. Bij de selectie van makers staan artistieke kwaliteit en -potentie en de bereidheid tot experimenteren en samenwerken voorop. Wij willen een jong en divers publiek de optimale combinatie bieden van vermaak, saamhorigheid en verdieping. Hiermee wordt persoonlijke verrijking en het ontstaan van nieuwe inzichten gestimuleerd.