Stichting Sinus presenteert elektronische muziek op het scherpst van de snede. In de trajecten die we aangaan met muzikanten en makers nemen we de ruimte om nieuwe wegen te verkennen en zo het veld van elektronische muziek te ontwikkelen. We doen dit in Nijmegen met een programma met kunst en technologie als belangrijke voedingsbodem.

Missie

  1. het programmeren, en promoten van muziek en andere kunstvormen ten behoeve van de verbreding en verdieping van elektronische muziek.
  2. Faciliteren van ruimte voor elektronische muzikanten om te experimenteren binnen en buiten de grenzen van hun discipline om zo nieuwe werken en ontwikkelingen in het genre aan te jagen.


Visie
Door samen te komen en mensen en ideeën samen te brengen, inspireert ons programma tot nieuwe uitingen en vormen van cultuur collectief te delen. De magie die geboren wordt in een muziekstudio is net zo waardevol voor de muzikant als voor het publiek.  Wij willen (jonge) mensen blijvende culturele ervaringen bieden die hun horizon verbreden. We willen hen in aanraking brengen met nieuwe kunstvormen en disciplines, die zij nog niet kennen en zelf niet zouden opzoeken. Wij staan voor gezamenlijkheid en maatschappelijke duurzaamheid, waarmee we cultuur in de breedte plaatsen in een sociale context.

Elektronische muziek is een niet weg-te-denken kunstvorm die als genre de hedendaagse muziek bepaalt. Stichting Sinus gelooft in de kracht van multidisciplinair werken en draagt bij aan het verder ontwikkelen van elektronische muziek door verbindingen aan te gaan met andere kunstvormen.  Door verschillende kunstvormen parallel, en in kruisbestuiving te programmeren ontstaan nieuwe wegen.

Wij willen makers (muzikanten en andere kunstenaars) de kans en de uitdaging bieden zich te verdiepen en een volgende stap te maken in hun artistieke ontwikkeling. Hiervoor bieden wij enerzijds een veilige omgeving met voldoende middelen, en anderzijds stimulering om buiten hun comfortzone te treden. Wij dagen de makers uit te experimenteren met nieuwe presentatievormen en hun werk in een andere context te plaatsen.

Naast de vrije en veilige ruimte waarin de makers tot nieuwe ideeën te komen, brengen wij hen in verbinding met het open-minded en toegewijde publiek. Dit biedt makers de mogelijkheid nieuwe ideeën te testen en te experimenteren, in bijzijn van publiek. Bij de selectie van makers staan artistieke kwaliteit en -potentie en de bereidheid tot experimenteren en samenwerken voorop.